Register
All News

An invitation to cooperate: PR, marketing, social media, etc.
2017-09-17 21:01:00 | by Lukasz Swierczewski

We are looking for specialists in PR, marketing, social media and people with interesting ideas to promote the Kingdom of Enclava. CV and a strategy plan are welcome. Any propositions of cooperation please send to an e-mail address: Read more.

Zaproszenie do współpracy: PR, marketing, social media, etc.
2017-09-17 20:05:00 | by Lukasz Swierczewski

Szukamy specjalistów w zakresie PR-u, marketingu, mediów społecznościowych oraz osób z ciekawymi pomysłami na promocję naszego przedsięwzięcia. CV oraz zarys strategii mile widziane. Wszelkie propozycje współpracy prosimy kierować na a... Read more.

Welcome to ECS - Enclava Citizen System
2017-09-01 23:24:53 | by Lukasz Swierczewski

Registration in the ECS is the first step and the only requirement to obtain the citizenship of the Kingdom of Enclava. The implementation of ECS enable us to shorten the process of granting citizenship to optimal minimum a... Read more.

Witaj w ECS - Enclava Citizen System
2017-09-01 23:21:36 | by Lukasz Swierczewski

Rejestracja w systemie ECS jest pierwszym krokiem i jedynym wymogiem, aby uzyskać obywatelstwo Królestwa Enklawy. Wdrożenie ECS umożliwiło nam skrócenie procesu nadawania obywatelstwa do optymalnego minimum oraz stwar... Read more.

Back to main page